ก๋วยเตี๋ยวหลอด


ก๋วยเตี๋ยวหลอด 

ก๋วยเตี๋ยวหลอด เมนูอร่อยที่ขายกันตั้งแต่ข้างทางจนถึงในภัตตาคารและโรงแร

248,176