ไว้อาลัย-หยก


http://www.youtube.com/watch?v=e7ih_nkNYNE สา มา รถ ดู ข่าว ตาม ลิ้ง นี้ ได้ นะ ค่ะ อย่า พึ่ง เข้า ใจ ผิด กัน ขอบ คุณ นะ ค่ะ

615,979